Bizimlə əlaqə

Gəlirlərin, xərclərin pronozlaşdırılması, tərtibi və icrasının təşkili üzrə xidmətlər

1. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda növbəti il üçün xərclərin proqnoz layihəsinin hazırlanması;
2. Dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş göstəriciləri əsasında təşkilatlarda xərclər smetalarının və büdcədənkənar vəsaitlər üzrə gəlirlər və xərclər smetasının (icmal smeta) müvafiq qaydada tərtib və təsdiq edilməsi;
3. Növbəti ilin proqnoz layihəsində nəzərdə tutulmuş xərc maddələri üzrə əsaslandırılmış hesablamaların (təsdiqedici sənədlər) hazırlanması;
4. Növbəti il və sonrakı üç il üçün xərclərin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və xərc yarımmaddələri səviyyəsində hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim edilməsi
5. Təsdiq olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsünün tərtibi işləri;
6. Büdcə təşkilatlarında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz və su) istehlakına görə limitlərin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi
7. Zərurət yarandıqda, təsdiq olunmuş büdcə ayırmaları həddində funksional təsnifatın bölmələri daxilində, iqtisadi təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə, paraqraflar, maddə və yarımmaddələri arasında müvafiq dəyişikliklərin aparılması;
8. Büdcədən maliyyələşən təşkilatların göstərdikləri iş və xidmətlərdən əldə etdikləri vəsaitlərin gəlir və xərc smetalarının tərtibi, təsdiqi və icrası;
9. Dövlət orqanlarında ştat cədvəlinin tərtibi, təsdiqi, dövlət qulluqçularına, rəhbər işçilərə ixtisas dərəcəsinə, qulluq stajına və hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə verilən əlavələrin, eyni zamanda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər əlavələrin verilməsi (normativ hüquqi sənədə əsasən);
10. Əməyin ödənilməsi Vahid Tarif Cədvəli (VTC) ilə həyata keçirilən müəssisələrdə taarifləşmə cədvəllərinin tərtibi;
11. Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən Vahid Büdcə Təsnifatının (VBT) funksional təsnifatının “Mənzil və Kommunal Təsərrüfatı” xərclərinin dislokasiya olunması və xərclər smetasının tərtibi;
12. Yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydaılarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi qaydalarının tətbiqi
13. Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş sxemlərə uyğun olaraq maliyyələşdirilən- küçələrin süpürülməsi, işıqlandırılması və yaşıllıq sahələrinə qulluq edilməsi ilə bağlı xərclərin qüvvədə olan normativlərə uyğun hesablanması;
14. Respublikanın şəhər və rayonları üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin şəhər və rayon İcra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında saxlanılan hissəsinin istifadəsi ilə əlaqədar gəlir və xərclər smetasının tərtib və təsdiq edilməsi prosedurları;
15. Nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlarda, səhmdar cəmiyyətlərində, qeyri-hökümət təşkilatlarında və publik hüquqi şəxslərdə gəlir və xərc smetalarının tərtibi, təsdiqi və icrası;
16. Müəssisə və təşkilatlarda çalışan qulluqçuların vəzifə maaaşı, vəzifə maaşına əlavələr, məzuniyyətə görə kompensasiya ödənişlərinin hesblanması;