Bizimlə əlaqə

Dövlət satınalmaları üzrə xidmətlər

1. Satınalma prosedurlarının təşkilinə cəlb olunan mütəxəssislərin maarifləndirilməsi istiqamətində təlimlər, seminarlar keçirmək;
2. Cari ilin oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq növbəti il üçün ilkin satınalma planının hazırlanıb təsdiq edilməsi və dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilməsi;
3. Növbəti il üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi təsdiq edildikdən sonra ilkin satınalma planında dəqiqləşdirmə aparılması, təsdiq edilməsi və dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilməsi;
4. Cari il üçün xərclər smetasında nəzərdə tutulmuş xərc maddələri üzrə tətbiq olunacaq satınalma üsulunun müəyyən edilməsi;
5. Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin müəyyən edilməsi;
6. Tender komissiyasının yaradılması;
7. Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərinə dair tender komissiyasına təqdim etdiyi sənədlərin araşdırılması (tender təklifi istisna olmaqla);
8. Tender elanının hazırlanması, təsdiq edilməsi və dərc edilməsi və ya malgöndərənlərə (podratçılara) tenderdə iştirak üçün fərdi dəvətin göndərilməsi (dövlət satınalmaların vahid internet portalında, KİV-də);
9. Tenderin əsas şərtlər toplusunun malgöndərən təşkilata təqdim olunması və iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçirilməsi;
10. Tenderin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin edilməsi;
11. Malsatan tərəfindən tender təklifinin təqdim olunması;
12. Tenderin təkliflərin qüvvədə olma müddəti, dəyişdirilməsi və geri götürülməsi;
13. Tender təklifinin təminatının alınması;
14. Tender prosedurasının başlanması;
15. Tender təkliflərinə baxılması, onların qiymətləndirilməsi və müqayisəsi;
16. Tender komissiyasının qərarı;
17. Tender təkliflərinin aksepti və satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi;
18. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi təminatının alınması;
19. Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr: Satınalma müqaviləsinin ümumi dəyərinin 30%-dən çox olmamaqla avans ödənilə bilər. Avansın alınması üçün malgöndərən tərəfindən satınalan təşkilata avans ödənişinin ümumi həcmindən az olmayan məbləğdə bank təminatının verilməsi;