Bizimlə əlaqə

Mikro sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması

1. Mikro sahibkarlıq subyektlərində uçotun təşkili və aparılması;
2. Mühasibat uçotunu ilkin uçot sənədləri əsasıda, mühasibat uçotu registrlərini tərtib etəməklə fasiləsiz həyata keçirmək;
3. Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsinin tərtibi;
4. Əmlak vergisinin bəyannaməsi;
5. Torpaq vergisinin bəyannaməsi;
6. Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi;
7. Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamə (hesabat);
8. Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi;
9. İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesbatın tərtibi;
10. İcbari Tibbi Sığortası üzrə rüblük hesabatın tərtibi;
11 .Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesbatın tərtibi;