Bizimlə əlaqə

Qanunlar

1. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3. “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
4. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
5. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6. “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
7. “Kredit ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
8. “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
9. “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
10. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
11. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
12. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
13. “Publik Hüquqi Şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
14. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
15. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
16. “İcbari tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
17. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdarılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
18. “Qeyri–hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu