Bizimlə əlaqə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərancamları

1. “Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin ödənilməsi Qaydası”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2029-cu il 25 dekabr tarixli 901 №-li Fərmanı
2. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 30 aprel tarixli 155 №-li Fərmanı
3. “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 2012-ci il tarixli 648 №-li Fərmanı