Bizimlə əlaqə

Gəlir və Xərc smetalarının tərtibi xidmətləri

1. Maliyyə hesabatlarının auditi
2. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
3. Vergi hesabatlarının auditi 
4. Dövlət satinalmalarının icrasının auditi
5. Əmlakin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün auditi
6. Digər auditor xidmətləri
7. Təhsil, Səhiyyə, Mədəniyyət müəssisələrində və bələdiyyələrdə büdcənin tərtibi xidmətləri

İxtisas xidmətləri

1. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
2. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin magistratura və rezidentura səviyyələrində, habelə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsi üzrə hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
3. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat, magistratura, doktorantura (dissertantlıq istisna olmaqla), əsas (baza ali) tibb təhsili və rezidentura səviyyələrində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi Qaydaları
4. Ayrı-ayrı elm sahələri üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin doktorantura (dissertantlıq istisna olmaqla) səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
5. Növbəti il üçün xərclərin proqnoz layihəsinin hazırlanması 
6. Xərclərin rüblər və aylar üzrə bölgüsünün tərtibi
7. Kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz ve su) istehlakına görə limitlərin müəyyən edilməsi
8. Iş ve xidmətlərdən əldə olunan vəsaitlərin gəlir və xərc smetalarının tərtibi
9. Ştat cədvəlinin tərtibi
10. Mövcud olan ştat vahidlərinin qüvvədə olan normativlərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi
11. Ayrı-ayrı sahələrə aid olan qulluqçu vəzifələrinin, fəhlə peşələrinin və digər işçilərin aidiyyatı Vahid Tarif – İxtisas Sorğu Kitabçası üzrə ixtisas tələblərinə uyğun əməyinin ödəniş dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi
12. Əmək haqqları Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilməyən (mərkəzləşmiş mühasibatlıq işçiləri və digər) işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının müəyyən olunması
13. Çalışan qulluqçuların vəzifə maaaşı, vəzifə maaşına əlavələr, məzuniyyətə görə kompensasiya ödənişləri
14 .Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyəniləşdirilməsi
15. Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çox növbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin müəyyən edilməsi
16. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi
17. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta məbləğinin hesablanması və ödənişinin verilməsi
18. Ezamiyyə qaydalarının və xərc normalarının tətbiqi
19. Vahid taqvim planına uyğun olaraq keçirilən respublika və beynəlxalq kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları və normalarının tətbiqi
20. Xidməti minik, xüsusi təyinatlı ve diger avtonəqliyyat vasitələri üçün yürüş həddi və neft məhsullarının aylıq normalarının tətbiqi

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə xidmətlər

1. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində mühasibat uçotunun təşkili və aparılması;
2. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində gəlir və xərclərin pronozlaşdırılması;
3. Xərclər smetasının tərtib olunması;
4. Xərclər smetasının icrası barədə həsabatın tərtib olunması;
5. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin Nümünəvi Nizamnaməsinin tərtibi;
6. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri haqqında Əsasnamənin tərtib;
7. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamənin tərtibi;
8. “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedoqoji şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin tətbiqi;
9. “Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı”nın tətbiqi;
10. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirmə normativlərinin tərtibi və təsdiqi;
11. Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin nümunəvi ştat vahidlərinin müəyyən edilməsi;
12. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturunun müəyyən edilməsi;
13. Uşaq bağçalarında,uşaq evlərində və məktəbəqədər uşaq sanatoriyalarında uşaqlar üçün qida normalarının (1 uşağa sutka ərzində qramla) tətbiqi;
14. Körpələr evində,bağça-körpələr evində və uşaq evlərində uşaqlar üçün qida normalarının (1 uşağa sutka ərzində qramla) tətbiqi;
15. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin növbəti maliyyə ili üçün xərc növləri üzrə maliyyələşdirmə normativlərinin hesablanması (ərzaq, inventar, avadanlıq və s.) ilə bağlı