Bizimlə əlaqə

Beynəlxalq Standartlar

1. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları.     MHBS
2. Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları.    MUBS
3. Beynəlxalq Audit Standartları.    BAS