Bizimlə əlaqə

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə xidmətlər

1. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində mühasibat uçotunun təşkili və aparılması;
2. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində gəlir və xərclərin pronozlaşdırılması;
3. Xərclər smetasının tərtib olunması;
4. Xərclər smetasının icrası barədə həsabatın tərtib olunması;
5. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin Nümünəvi Nizamnaməsinin tərtibi;
6. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri haqqında Əsasnamənin tərtib;
7. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamənin tərtibi;
8. “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedoqoji şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin tətbiqi;
9. “Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı”nın tətbiqi;
10
. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirmə normativlərinin tərtibi və təsdiqi;
11. Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin nümunəvi ştat vahidlərinin müəyyən edilməsi;
12. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturunun müəyyən edilməsi;
13. Uşaq bağçalarında,uşaq evlərində və məktəbəqədər uşaq sanatoriyalarında uşaqlar üçün qida normalarının (1 uşağa sutka ərzində qramla) tətbiqi;
14. Körpələr evində,bağça-körpələr evində və uşaq evlərində uşaqlar üçün qida normalarının (1 uşağa sutka ərzində qramla) tətbiqi;
15. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin növbəti maliyyə ili üçün xərc növləri üzrə maliyyələşdirmə normativlərinin hesablanması (ərzaq, inventar, avadanlıq və s.) ilə bağlı