Bizimlə əlaqə

Auditor xidmətləri

1. Maliyyə hesabatlarının auditi
2. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
3. Vergi hesabatlarının auditi 
4. Dövlət satinalmalarının icrasının auditi
5. Əmlakin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün auditi
6. Digər auditor xidmətləri