Satınalma prosedurlarının təşkilinə cəlb olunan mütəxəssislərin maarifləndirilməsi istiqamətində təlimlər, seminarlar keçirmək

Satınalma prosedurlarının təşkilinə cəlb olunan mütəxəssislərin maarifləndirilməsi istiqamətində təlimlər, seminarlar keçirmək;

Cari il üçün xərclər smetasında nəzərdə tutulmuş xərc maddələri üzrə tətbiq olunacaq satınalma üsulunun müəyyən edilməsi.

Satınalma planının tərtib edilməsi və satınalmaların vahid internet portalında yerləşməsi.

Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin müəyyən edilməsi.

Tender komissiyasının yaradılması.

Tenderin əsas şərtləri toplusunun hazırlanması və təsdiq edilməsi.

Tender elanının hazırlanması, təsdiq edilməsi və dərc edilməsi və ya malgöndərənlərə (podratçılara) tenderdə iştirak üçün fərdi dəvətin göndərilməsi (dövlət satınalmaların vahid internet portalında, KİV-də).

Malgöndərənlərin (podratçıların) tenderə təqdim etdiyi sənədlərin araşdırılması (tender təklifi istisna olmaqla).

Tenderin əsas şərtlər toplusunun malgöndərən təşkilata təqdim olunması və iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçirilməsi.

Tenderin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin edilməsi.

Malsatan tərəfindən tender təklifinin təqdim olunması.

Tenderin təkliflərin qüvvədə olma müddəti, dəyişdirilməsi və geri götürülməsi.

Tender təklifinin təminatının alınması.

Tender prosedurasının başlanması.

Tender təkliflərinə baxılması, onların qiymətləndirilməsi və müqayisəsi.

Tender komissiyasının qərarı.

Tender təkliflərinin aksepti və satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi.