Ali və orta ixtisas məktəblərində iqtisadçı ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin maarifləndirilməsi, bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə istehsalat təcrübəsinin keçirilməsi

Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu və iqtisadçı ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin maarifləndirilməsi, bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə istehsalat təcrübəsinin keçirilməsi:

Ali və orta ixtisas məktəblərində mühasibat uçotu və iqtisadçı ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin istehsalat təcrübəsinin keçirilməsinin təşkili;

Təcrübə obyektlərinin fərdi qaydada müəyyənləşdirən tələbələrlə və ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri ilə təcrübə müqavilələrinin bağlanması;

Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq təcrübə keçəcək tələbələrin siyahılarının əldə olunması;

Təhsil müəssisələri tərəfindən tərtib edilən ixtisasın təcrübə proqramını və qrafikini əldə etmək;

Müəssisədə istehsalat təcrübəsinə rəhbərlik etmək üçün ixtisaslı mütəxəssislərdən təcrübə rəhbərləri təyin etmək;

Təcrübə rəhbəri tərəfindən təcrübə keçən tələbələrin davamiyyətinə, müvafiq proqram üzrə təcrübənin aparılmasına nəzarət etmək;

Təcrübə rəhbəri istehsalat təcrübəsi başa çatdıqdan sonra təcrübə gündəliyində hər bir tələbənin təcrübə dövründəki fəaliyyətini qiymətləndirir, imzalayır təsdiq üçün rəhbərliyə təqdim edir.