Maliyyə və büdcə sahəsində kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi

Maliyyə və büdcə sahəsində müəssisə və təşkilatların ehtiyaclarına uyğun kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi:

“Azəruçot” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra Azəruçot) maliyyə və büdcə sahəsində müəssisə və təşkilatların ehtiyaclarına uyğun ixtisaslı kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı elmi-metodiki xidmət göstərir;

Təlimlər və seminarlar "Azəruçot"un tədris-təlim mərkəzi tərəfindən təşkil olunur;

Təlimlər və seminarlar müəssisə və təşkilatlarla bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq "Azəruçot"un tədris-təlim mərkəzində və ya sifarişçinin müəyyən etdiyi yerlərdə həyata keçirilir;

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda, dövlətin payı olan müəssisələrdə, publik hüquqi şəxslərdə və qeyri hökumət təşkilatlarında çalışan maliyyə və mühasibat işçilərinin maliyyə və büdcə sahəsində biliklərinin artırılması istiqamətində təlimlər təşkil edir;

Müəssisə və təşkilatların mühasibat işçilərinə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İctimai Sektor üçün Milli Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları, Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları əsasında mühasibat uçotunun aparılması üzrə təlimlər təşkil edir;

Təlimlər və seminarlar "Azəruçot"un tədris-təlim mərkəzi tərəfindən tərtib olunmuş proqram və qrafik üzrə aparılır;

Kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində sifarişçilər tərəfindən təklif edilən digər xidmətlər göstərir.