Büdcənin tərtibi və icrası işlərinə cəlb olunan mütəxəssislərin maarifləndirilməsi istiqamətində təlimlər, seminarlar keçirmək

Müəssisə və təşkilatlarda büdcənin tərtibi və icrası işlərinə cəlb olunan mütəxəssislərin maarifləndirilməsi istiqamətində təlimlər, seminarlar keçirmək:

Növbəti il üçün büdcə layihəsinin tərtibi işlərinə hazırlıq;

Növbəti il üçün büdcə layihəsinin tərtibi işlərinə başlanması;

Növbəti il üçün büdcə layihəsinə aid göstəricilərin icmallaşdırılması;

Növbəti il üçün büdcə layihəsinin mövcud qaydalara uyğun olaraq təqdim olunması;

Növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş göstəricilərinin təşkilatlara çatdırılması;

Təsdiq olunmuş göstəricilər əsasında gəlir və xərclər smetasının tərtib və təsdiqi işləri;

Növbəti il üzrə xərclərin icrası və icrasına cari nəzarət.